Dziewczętom urodzonym w roku 2001 i 2002 Gmina Jerzmanowa zafunduje szczepionki HPV. Pierwsze spotkanie z rodzicami,  w poniedziałek 24 kwietnia.

Gmina Jerzmanowa z własnego budżetu pokryje koszty szczepień dziewczynek urodzonych w latach 2001 i 2002. Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki to kwota około 720 zł. Szczepionka składa się z trzech dawek.  

– Dotychczas dziewczynki zamieszkałe na terenie gminny Jerzmanowa poddawane były szczepieniom przeciwko wirusowi HPV organizowanym przez ZGZM. W roku 2017  w związku z zakończeniem realizacji powyższego programu przez ZGZM,  Gmina Jerzmanowa podejmuje  działanie w ramach własnych środków budżetowych – mówi Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa.

W trosce o zdrowie dziewcząt przyjęty został Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy szczepienia HPV na lata 2016-2017.  Urzędnicy zachęcają rodziców, aby przed podjęciem decyzji zapoznali  się z Programem, którego szczegóły zawarto  w Uchwale nr XXIX/212/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 01 grudnia 2016r. Gmina w celu rozpropagowania bezpłatnych szczepień organizować będzie spotkania informacyjne. Pierwsze z nich skierowane do dziewcząt objętych Programem odbędzie się 24 kwietnia o godz. 11.45 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej. Spotkanie poprowadzą specjaliści zatrudnieni w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, które jest wykonawcą Programu i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu Programów.

Zdjęcie: Urząd Gminy Jerzmanowa