W tym roku mija 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej SM Nadodrze w Głogowie. Spółdzielcy wybierać będą swoich przedstawicieli.

Zgodnie z ustawą o spółdzielczości kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. Spółdzielcy uważają, że korzystniej byłoby gdyby kadencja trwała 4 lub 5 lat. W tym roku zatem mija trzyletni okres kadencji. Spółdzielcy wybierać będą swoich przedstawicieli w dwóch etapach. Pierwszy etap rozpocznie się już w maju. Podczas cząstkowych, osiedlowych walnych zebrań wybrani zostaną kandydaci na kandydatów do rady nadzorczej. W listopadzie na ogólnym walnym zgromadzeniu  wybrany zostanie  skład rady nadzorczej.

 – Zależy nam na tym, aby rada nadzorcza składała się z przedstawicieli każdego wydzielonego osiedla, dlatego mamy taki system wyborów  – mówi Mirosław Dąbrowski, Prezes Zarządu SM Nadodrze w Głogowie. – Taki system wyborów jest reprezentatywny dla całej spółdzielczości.

Na osiedlach spółdzielcy przedstawiają po 2-3 kandydatów na kandydatów. Spośród nich w listopadzie wybrany zostanie skład rady nadzorczej.

Zdjęcie: ANJA