Jak co roku w długi weekend majowy w naszym mieście odbywają się uroczystości patriotyczne.

Przed Ratuszem obchodzić będziemy Święto Flagi. Przy obelisku na Placu Konstytucji 3 maja obchodzić będziemy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ustawy rządowej uchwalonej 3 maja 1791 roku regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast 8 maja przy Pomniku Sapera w Parku sapera uczcimy 72. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

2 maja – w Dniu Flagi RP- biało – czerwona flaga zawiśnie na wieży głogowskiej kolegiaty – zgodnie z dwuletnią już tradycją

3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

godz. 11.00 – uroczystość patriotyczna przy obelisku na Placu Konstytucji 3 Maja (przy MOK)

godz. 12.30 – msza święta w Kościele NMP Królowej Polski (os. Kopernika) godz. 14.00-18.00 –powiatowo-parafialny piknik patriotyczny na Placu im. Kard. Wyszyńskiego (przy Kościele na os. Kopernika)      
 8 maja – Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

 godz. 12.00 – uroczystość patriotyczna przy Pomniku Sapera w Parku Sapera  (w związku z remontem placu przy Pomniku Koalicji Antyhitlerowskiej  w Parku Słowiańskim uroczystości po raz pierwszy odbywać będą się przy Pomniku Sapera)