Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 1012 D, powstaną  zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów, Gm. Jerzmanowa. Wykonawca w ciągu miesiąca zakończy prace. 

Na realizację zadania w miejscowości Maniów gm. Jerzmanowa środki finansowe zapewnia Gmina Jerzmanowa i Powiat Głogowski. Zadanie to realizowane jest na mocy porozumienia, na podstawie którego 60% środków finansowych pochodzić będzie z budżetu gminy a 40% środków z budżetu powiatu. Koszt realizacji zadania 195.906,61 zł brutto.

Planuje się, iż w ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: poszerzenie drogi, urządzenie zatoczki autobusowej i wyspy segregującej ruch oraz przejścia dla pieszych z lampą solarną, powstaną także zjazdy indywidualne. Chodnik dla pieszych powstanie z kostki brukowej o gr. 8 cm, poszerzona zostanie także wiata przystankowa.

– Zaplanowano także  roboty sanitarne związane z odwodnieniem przebudowanego odcinka drogi oraz roboty telekomunikacyjne – mówi Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego. –  Po zakończeniu prac, teren zostanie zagospodarowany. Na nawieziony humus posiana będzie trawa.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO-INFRA Sp. z o.o. z Jerzmanowej. Czas realizacji 28 dni od dnia zawarcia umowy.

Zdjęcie: ANJA