W najbliższy poniedziałek funkcję dowódcy 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego obejmie major Grzegorz Wincek. Awans i przekazanie nastąpi w obecności pułkownika Bogdana Prokopa dowódcy 2. Pułku Inżynierii.

Jeszcze kilka dni funkcję dowódcy głogowskiego batalionu pełni major Robert Boguszewski. Ze względu na jej czasowy wymiar w poniedziałek o godz. 13 nastąpi przekazanie jednostki nowemu dowódcy.  Major Grzegorz Wincek przybędzie do Głogowa z Wrocławia, gdzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych pełni funkcję zastępcy dowódcy batalionu zabezpieczenia. Podczas uroczystości przekazania jednostki dokonany zostanie również awans zawodowy majora na stopień  podpułkownika. Na uroczystości przekazania 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego  i awansu zawodowego obecny będzie zwierzchnik , pułkownik Bogdan Prokop. dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego  z Inowrocławia. Wśród gości zaproszonych są  głogowscy notable między innymi władze miasta, powiatu, gmin,  Poseł na Sejm RP. 

Zdjęcia: ANJA