Urząd Miasta w Głogowie 100 tys. zł zarezerwował w budżecie na budowę dróg na osiedlach Nosocice, Krzepów i Widziszów. 

Na trzech głogowskich osiedlach przeprowadzono już wiele zadań. Ostatnią dużą inwestycją była sieć kanalizacyjna. Zmiana konieczna,  ponieważ niektóre gospodarstwa podłączone były do szamba a w innych sieć kanalizacyjna była stara, bo aż przedwojenna. Dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowisko aglomeracja zyskała nowoczesną instalację. Po zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej przystąpiono do naprawy i odtworzenia dróg .

 – Często nie odtwarzaliśmy starych nawierzchni na drogach tylko robiliśmy nowe,  w nowej technologii – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.-   Osiedla ciągle się rozwijają. Planowana jest nowa zabudowa. W  tym roku mamy niewielki zakres prac. Związany jest z nowym budownictwem.

Trzy  głogowskie osiedla Widziszów, Krzepów Nosocice doczekają się jeszcze gazyfikacji. Gmina Miejska w Głogowie swoje plany będzie koordynowała z planami spółki gazowej. Środki, zarezerwowane w budżecie na 2017 rok w wysokości 100 tys. zł wykorzystane zostaną na drogi do nowej zabudowy.

Zdjęcia: ANJA