Alimenty, sprawy rodzinne, rozwody, sprawy pracownicze, pomoc z zakresu prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego. Bezpłatnych porad prawnych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom” w Głogowie udzielają prawnicy, radca prawny i specjaliści ds. obywatelskich.  

Trzy razy w tygodniu w Stowarzyszeniu przy ul. Okrężnej 21 porad prawnych udzielają specjaliści i prawnicy. Najczęściej z ich pomocy korzystają kobiety. Przychodzą z różnymi sprawami: alimenty na dzieci, bywa że potrzebują pomocy przy prowadzonej sprawie rozwodowej. Gdy jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakt z dziećmi też przychodzą po poradę. Rzadziej bywają sprawy karne czy spadkowe. Niezbyt często klientami prawników w Stowarzyszeniu są mężczyźni, ale i oni przychodzą prosić o pomoc. Najczęściej w sprawach rodzinnych: utrudnianie kontaktu z dziećmi lub alimenty. W ubiegłym roku z porad prawników korzystały kobiety, którym pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia. Prawnicy pomogli napisać pismo do sądu, kobiety sprawę wygrały. Była też kobieta, która od prawie roku prosiła swojego byłego pracodawcę, o wypłatę odprawy. Dyrektorka przedszkola wypłaciła należną kwotę po dostarczeniu przez byłą pracownicę pisma, które na prośbę kobiety napisał prawnik ze Stowarzyszenia.

– Przyszła podziękować. Pracodawca zadzwonił do kobiety, aby przyszła po odbiór odprawy.  Była zdziwiona, że otrzymała należne pieniądze, o które zabiegała od ubiegłego roku  – mówi Krystyna Jaworska. – Mamy też dużo spraw związanych z zaciągniętymi kredytami.  Ludzie zaciągają kredyty nie myśląc o konsekwencjach. Kilka razy pomagaliśmy osobom w wyjściu z trudnej sytuacji.

W ciągu kilku lat z bezpłatnych porad w Stowarzyszeniu skorzystało ponad 7 tys. osób. Kobiety stanowią większość. 10 % klientów to osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– Bywają różne sprawy. Udzielamy kilku a czasem kilkunastu parad dziennie – mówi Robert Tatyrża. – Najczęściej udzielamy porad z zakresu prawa pracy i rodzinnego. Zdarzają się sprawy administracyjne, rzadziej karne. To bardzo szeroki wachlarz tematów. Kiedyś trafił do nas klient, który chciał cofnąć ubezwłasnowolnienie. Częściej są sprawy rozwodowe, alimentacyjne, pożyczki, kredyty.

Porady w ramach Programu „Pomóż sobie, poznaj swoje prawa” udzielane są trzy razy w tygodniu w godz. 15.30 do 17.  W środy od godz. 15.30 do 17 porad udziela prawnik Janusz Cieślik. We wtorek od 16-17 porad udziela Aleksandra Agaciak-Korzeń- radca prawny oraz Adrianna Fisz-Bobaryko – specjalista ds. Obywatelskich. W czwartek Robert Tatyrża prawnik i Krystyna Jaworska specjalista ds. Obywatelskich przyjmują od godz. 16-17. Program finansowany jest z budżetu Gminy Miejskiej w Głogowie.  

Zdjęcia: ANJA