Dobra wiadomość dla rowerzystów. Powstanie ścieżka rowerowa, która połączy Głogów  z  miejscowością Kulów. Gmina Miejska Głogów, Gmina Kotla i Gmina Wiejska Głogów podpisały porozumienie, na mocy którego powstała możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w celu rozpoczęcia prac.

Na torowiskach, po zlikwidowanych liniach kolejowych trzy gminy zamierzają wybudować ścieżkę rowerową. Połączy ona  Głogów z ogrodami działkowymi w Kulowie. Trasa rozpocznie się przy Porcie Marinie. Następnie wiodła będzie przez Grodziec Mały,  Zabiele, Ceber, Chociemyśl, Kotlę do Krążkówka. Dalszą trasę do Kulowa trzeba będzie pokonać istniejącą już  drogą asfaltową.

– Liderem tego porozumienia jest Gmina Kotla, ponieważ przez jej terenu przebiega najdłuższy odcinek ścieżki rowerowej – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.-  Głogowianie będą korzystać z tej ścieżki rowerowej ze względu na połączenie z kompleksem ogrodów działkowych w Kulowie.

Pierwotnie planowano wybudować ścieżkę rowerową z Głogowa do Sławy. Jednak jak na razie ścieżka zakończy się na granicy województwa dolnośląskiego.

Zdjęcie: UM Głogów