Mariusz Kędziora, zgodnie z wolą większości radnych został nowym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Głogowa.

W marcu ze stanowiskiem wiceprzewodniczącej rady pożegnała się Justyna Żołnierczyk. Podczas marcowej sesji nie można było powołać nowego wiceprzewodniczącego w osobie Mariusza Kędziory, ponieważ nastąpił konflikt interesów. Radny bowiem pełnił funkcję zastępczy przewodniczącego  komisji rewizyjnej.  Radny zrezygnował z tej funkcji. Paweł Chruszcz, objął to stanowisko.

Radnym przedstawione zostały dwie osoby na stanowisko wiceprzewodniczącego rady; z prawicy Mariusz Kędziora i z lewicy Ryszard Sienkiewicz-Gola. Radni większością głosów powierzyli funkcję wiceprzewodniczącego Mariuszowi Kędziorze.

Po oficjalnym objęciu funkcji,  nowy wiceprzewodniczący zabierając głos, podziękował i zapewnił, że zrobi wszystko, aby godnie sprawować  funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Zdjęcia: ANJA