Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa po wyjściu z kanałów był pełen podziwu dla ciężkiej i specyficznej pracy pracowników PWiK.

Prezydent Miasta Głogowa, Prezes Zarządu PWiK oraz zaproszeni goście wspólnie oglądali podziemną infrastrukturę. Zanim zeszli na dół wszyscy przeszli szkolenie z zasad bezpieczeństwa, a także ubrali się w odpowiedni strój ochronny. Na każdym etapie pobytu w kanałach, dla bezpieczeństwa, towarzyszyli im  pracownicy PWiK.

 – Przejście kanałami, to było niecodzienne i bardzo ciekawe przeżycie – powiedział Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.  – Wielki szacunek dla pracujących tu ludzi.

Na stronie internetowej PWiK napisano… „ Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r. Nowoczesne wodociągi w Głogowie istnieją ponad 100 lat. W 1908 r. niemiecka firma David Grove oddała do użytku doświadczalny zakład wodociągów. W 1913 r. Permutit A.G. Berlin wybudował zakład zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne), które posiadały wydajność 175 m3/h czystej wody.  Jednak nasza historia sięga znacznie dalej w przeszłość. Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r.  W tym roku bowiem na prośbę zmarłego Burmistrza Henryka Breisdorfa „popłynęła dobra woda rurami do miasta”. Od roku 1950 wodociągi funkcjonowały jako jeden z działów wielobranżowego przedsiębiorstwa komunalnego.  W 1990 r. zostało wyłonione samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które po roku zostało przekształcone w Zakład Budżetowy.  31 grudnia 1998 r. Zakład Budżetowy został przekształcony w spółkę z ograni-czoną odpowiedzialnością, której 100% właścicielem była Gmina Miejska Głogów.”

Zdjęcia: UM Głogów