Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena wzrosła o kilka złotych.

Wzrośnie ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji.  Nowa cena obowiązywać będzie od 2 stycznia 2018 roku. 

Radni ustalili, że ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 38,80 zł za rok od działki zlokalizowane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Natomiast ustala się niższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25 zł za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwałę  radni podjęli na ostatniej sesji wejdzie w życie od 2 stycznia 2018 roku. Zgodnie z uchwała podjętą 7 lutego br. stawki te odpowiednio wynosiły  31 zł i 20 zł. 

Do 30 czerwca obowiązuje obecny cennik dotyczący opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny  z gospodarstwa domowego jednorodzinnego i wielorodzinnego.  Po tym terminie obowiązywać będzie nowy cennik.   Natomiast przesunięcie na przyszły rok  nowych opłat dla ogrodów działkowych związane jest z tym, że działkowicze wnieśli już opłaty na 2017 rok.

Zdjęcia: ANJA