W grze “Producenci złota” najskuteczniejszą rodziną okazałą się drużyna z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego . W grze „Sprawiedliwy handel i My” najlepsi byli uczniowie z Gimnazjum Aslan  i Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych.  W czasie prowadzonej gry, wolontariusze na leczenie chorej koleżanki zebrali kilkaset złotych. 

Do gry „ Sprawiedliwy handel i My” przystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przez kilka godzin chodząc ulicami Starego Miasta wypełniali przyznane im zadania. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Wśród szkół gimnazjalnych  I miejsce zajęło Gimnazjum Aslan. Przyznana została nagroda Prezydenta Miasta Głogowa. Na II miejscu uplasowało się   Gimnazjum nr 2 natomiast  III miejsce  przypadło  Gimnazjum Dwujęzycznemu. W kategorii szkół ponadgimnazjalne I miejsce zajął Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych. Wręczona została  nagroda Starosty Głogowskiego. Na II miejscu uplasowało się    I Liceum Ogólnokształcące natomiast. Poseł na Sejm Wojciech Zubowski nagrodził  Zespół Szkół Politechnicznych, który zajął  III miejsce. 

 – Dziękujemy wszystkim szkołom za wspaniałą zabawę w ramach naszej gry Sprawiedliwy Handel i My, drużynom, opiekunom i dyrekcjom – mówił Wojciech Janisio, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie. –  Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy wspaniałym i niezawodnym sponsorom Posłowi na Sejm RP Wojciechowi Zubowskiemu, Staroście Głogowskiemu Jarosławowi Dudkowiakowi oraz Prezydentowi Miasta Głogowa  Rafaelowi Rokaszewiczowi.  Liczymy na dalszą owocną współpracę wolontariuszy w szerzeniu idei Sprawiedliwego Handlu i tanecznego wolontariatu z Caritasem Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz pomoc wszystkich ludzi dobrej woli dla Honoraty Babuli.

Gra  „ Sprawiedliwy handel i MY’ miała charakter zabawy edukacyjnej. Propagującej tematykę z zakresu edukacji globalnej. Gra miejska jest jednym z działań powadzonych w ramach realizacji  programu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”. Kampania prowadzona w Polsce jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Town. Celem tego ruchu jest mobilizacja mieszkańców  do działań na rzecz  promowania Sprawiedliwego handlu i kształtowania odpowiednich zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów kampanii jest subkampania Szkoły przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Zdjęcia: ANJA, ZSE Głogów