Gmina Wiejska w Głogowie przystępuje do zbierania wniosków na stypendia naukowe.  W budżecie gminy na pomoc uczniom zarezerwowano 50 tys. zł. 

31 sierpnia mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego. Wnioski mogą składać uczniowie, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.  W ubiegłym roku na stypendia naukowe w budżecie gminy zarezerwowano 50 tys. zl. Pomoc finansowa przyznana została 152 uczniom.

– W tym roku, wzorem roku ubiegłego w budżecie gminy zarezerwowana została kwota 50 tys. zł – mówi Iwona Osomańska, specjalista ds. kadr i oświaty UG Głogów.

Wnioski można już pobrać w budynku UG Głogów przy ul. Słodowej 6a lub na stronie internetowej urzędu.