Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Głogowie. W miejscowościach Kłoda i Dankowice poprawiono przepływ cieków. 

Jak na razie nie ma ulewnych dreszczów. Lato się zbliża nie wiadomo, co nam przyniesie. Gmina Żukowice w trosce o swoich mieszkańców oraz ich uprawy przeprowadziła konserwację rowów melioracyjnych, aby w razie obfitych opadów nie doszło do podtopienia gruntów, piwnic czy ogrodów.   

–  W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Głogowskiego w roku 2017 pn. „Dotacje na zadania melioracyjne i utrzymanie zieleni w Gminie” zakupiono materiały oraz dokonano naprawy sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice. –  Wykonano również bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice.

W ramach zadania wykonano konserwacji odcinków rowu melioracyjnego w miejscowościach Kłoda i Dankowice. W miejscowości Kłoda udrożniono rów, który  przebiega przez wioskę. Po konserwacji lepszy jest ciek wody. Natomiast w Dankowicach rów  był zamulony po oczyszczeniu poprawił się przepływ wody.

Zadania te zostały sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Głogowskiego przy udziale środków Gminy Żukowice.