Starosta  przekazał  9  placówkom oświatowym tablice multimedialne.  Za 140 tys. zł zakupiono 18 tablic.  Zespół Szkół im. Wyżykowskiego otrzymał 4 takie urządzenia.  

Funkcje ,  zasady działania nowoczesnej tablicy multimedialnej zaprezentowane zostały w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie.  Zamontowano ją w sali nr 17.  Jest już nieocenioną  pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów.  Urządzenia pozwalają na wykorzystywanie w procesie nauczania filmów, programów edukacyjnych, portali tematycznych. programów graficznych i audiowizualnych.

– Tablice są w tej chwili jednymi z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych, jakimi może dysponować nauczyciel we współczesnej szkole – mówi Wojciech Janisio, Dyrektor Zespołu szkół Ekonomicznych w Głogowie. –  Dodatkowe trzy tablice są znakomitym uzupełnieniem bazy dydaktycznej w naszej szkole. W obecnej chwili mamy ich cztery. Przeznaczyliśmy je do pracowni o charakterze matematyczno – przyrodniczym, aby wzmocnić tę sferę nauczania w szkole. Po przeszkoleniu, które towarzyszyło zakupowi, nasi nauczyciele są przygotowania do ich obsługi. Na pewno sprawne korzystanie ze wszystkich możliwości tablic wymaga jeszcze doświadczenia w ich użytkowaniu zarówno od nauczycieli, jak i uczniów, ale to na pewno przyjdzie z czasem. Tablica zapewnia nie tylko możliwości interakcyjnego działania, dzięki sterowaniu dotykowemu, ale pozwala również na zapisywanie efektów wspólnej pracy na lekcji. Marzy mi się podobny sprzęt także w pracowniach do nauczania języków obcych, ale widzę dla niego mnóstwo możliwości zastosowania  również w pracy np. polonisty.

Powiat Głogowski za 140 tys. zł  zakupił 18 tablic i doposażył swoje szkoły. Po jednej tablicy otrzymały 4 placówki  – PCPPPiDN,  ZPSW,  Technikum nr 6 , ZSSiB .  Po dwie tablice trafiły do ZSzOI i ZSO.   Po trzy tablice otrzymały II LO  i ZSE. Natomiast uczniom ZS im Wyżykowskiego  przekazano 4 urządzenia. 

Zdjęcia:  Starostwo Powiatowe Głogów .