Piaskownice, wieże, huśtawki, bujane koniki, karuzela to wszystko jest już zamontowane na placach zabaw w Kłodzie i Dobrzejowicach. Gmina urządzenia zakupiła z własnych środków.

Prace na placu zabaw w miejscowości Kłoda rozpoczęto w ubiegłym roku. Zutylizowano stare drewniane zabawki, które zagrażały bezpieczeństwu dzieci. Ponadto przygotowano nawierzchnię wykonując  korytowanie, ułożono także  geowłókniny oraz wykonano częściowy drenaż podłoża. Przed Dniem Dziecka plac zabaw został  oddany do dyspozycji dzieci.  Wyposażono go w stalowe urządzenia zabawowe.

– W tym roku dokonano zakupu nowych stalowych urządzeń między innymi  dużego zestawy zabawowego typu wieża, piaskownicy sześciokątnej, huśtawki wagowej, bujaka konik, karuzeli z kierownicą oraz huśtawki podwójnej i ławek – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Plac zabaw w Dobrzejowicach wzbogacił się w tym roku o nowe urządzenie zabawowe typu wieża, które zastąpiło wysłużony już drewniany statek oraz urządzenia małej architektury.

Wartość nowo zakupionych urządzeń na placu zabaw w Kłodzie i Dobrzejowicach to kwota blisko  50.000 zł.
Zdjęcia: UG Żukowice