Urzędnicy zachęcają do poprawy estetyki wokół domów . Ogłoszony został konkurs na „Najładniejszy ogród w Gminie Kotla” .  9 czerwca mija termin przyjmowania zgłoszeń.

To już kolejna edycja konkursu. Jego głównym celem jest propagowanie postaw i działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Kotla,  poprzez zachęcanie do aktywnego udziału w poprawie estetyki najbliższego otoczenia oraz zmobilizowanie mieszkańców do działań na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz dbałości o środowisko.

– Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy Kotla w terminie do 9 czerwca – mówi Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy w Kotli.

Karty zgłoszeniowe można pobrać u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Kotla pok.21.