Dzisiaj odbędzie się  sesja absolutoryjna dla Zarządu Powiatu Głogowskiego. Radnym przedstawione zostaną projekty uchwał dot. udzielenia absolutorium dla zarządu oraz podwyżki dla starosty. Będzie także projekt dotyczący przyznania środków na OSP. Czy radni celowo pominęli dotację dla Gminy Głogów czy to tylko przeoczenie? 

Podczas  sesji radnym przedstawione zostaną propozycje kilku uchwał. Dotyczyć będą między innymi podwyżki dla starosty oraz przyznania środków dla ochotniczych straży pożarnych. Przed sesją radni na komisjach dyskutowali w sprawie projektów uchwał, które będą przegłosowywane na sesji absolutoryjnej. Wielkim zaskoczeniem dla niektórych radnych była decyzja dotycząca podwyżki dla starosty. W projekcie uchwały zapisano, iż wynagrodzenie starosty podwyższone zostanie do maksymalnej kwoty 12.525 zł. Radni na komisjach dyskutowali także w temacie przyznania środków na OSP. Okazało, się bowiem, że powiat ma ponad 500 tys. zł, które może przeznaczy na doposażenie OSP. Trzy gminy złożyły wniosek, Gmina Kotla, Gmina Pęcław i Gmina Żukowice.  Każda z nich stara się o 170 tys. zł.  UG w Głogowie o możliwości złożenia wniosku nie wiedziała. Radni opozycyjni uważają, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Każda gmina w Powiecie Głogowskim powinna by traktowana na takich samych zasadach i każda z nich ma prawo do ubiegania się o środki na rozwój i doposażenie ochotniczych straży pożarnych.  Radni wyrazili swój sprzeciw. Na posiedzeniu komisji zawnioskowano, aby środki w równej kwocie podzielone zostały  na 4 gminy.  Podjecie takiej uchwały na najbliższej sesji  pozwoli każdej gminie ubiegać się o środki zewnętrzne.

– Złożyliśmy wniosek o podzielenie zarezerwowanej kwoty na cztery gminy – mówi Danuta Płonek, radna wchodząca w skład  Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii Powiatu Głogowskiego – W Gminie Głogów funkcjonuje najwięcej jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zastanawiamy się, dlaczego Gmina Głogów została wyłączona z dotacji powiatowej.  Pani wójt, podczas posiedzenia komisji mówiła, że nie wiedziała o możliwości ubiegania się o środki na OSP.

Radni opozycyjni mają nadzieję, że podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej dowiedzą się dlaczego Gmina Głogów nie  została przez powiat poinformowana o możliwości ubiegania się o środki na  rozwój i doposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

Zdjęcia: ANJA