Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i rozpoczęły się prace w miejscowości Czerna. Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznaczono 125 tys. zł.

Przebudowa drogi wraz z podbudową i nową nawierzchnią asfaltową w m. Czerna pomiędzy zamkiem, a miejscowością o długości 153 mb i szerokości 4m – 7,3 m wraz z poboczami o szerokości 0,5 m. Odwodnienie zostanie zapewnione przez spadki poprzeczne i podłużne.  Zadanie realizuje Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o. Prace realizowane są w ramach zadania  pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerna”.  . 

– Prace powinny zakończyć się w czerwcu – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.- Koszt tej inwestycji to około 125 tys. zł.

Zdjęcia: UG Żukowice