13 czerwca odbędzie się rekrutacja na kolejną edycję Wakacyjnej Pracy Dla Młodych. Za dwa tygodnie pracy można zarobić 650 zł. brutto. Pierwszy turnus rusza 3 lipca.

Trzeba mieć dobre chęci i ukończone 16 lat, aby ubiegać się o zatrudnienie w ramach programu Wakacyjna Praca Dla Młodych. 13 czerwca od godz. 14 do 16 w Miejskim Ośrodku Kultury możne wypełnić wniosek o zatrudnienie. O godz. 16 odbędzie się losowanie 50 osób. Tegoroczny program  realizowany będzie w dniach 3-28.07.2017 r. w dwóch dwutygodniowych turnusach. W każdym z nich weźmie udział taka sama liczba uczestników, dla których wcześniej zostanie przeprowadzone szkolenie BHP.

– Rekrutacja do pracy odbywać się będzie na zasadach losowania. Każdy chętny wypełnia dostępną na miejscu kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje dane. O godz. 16 nastąpi losowanie 50 osób pełnoletnich, w tym 2-osobowej listy rezerwowej, oraz 50 osób nieletnich w tym również 2-osobowa grupa rezerwowa. Liczba osób chętnych do udziału w rekrutacji jest nieograniczona – mówi Mateusz Kowalski, starszy specjalista ds. informacji społecznej.

Młodzi ludzie wykonywać będą  prace konserwatorskie i pielęgnację terenów zielonych należących do SM Nadodrze, porządkować części wspólnych nieruchomości oraz drobne prace biurowe w poszczególnych jednostkach SM Nadodrze. Planowana liczba uczestników: 96 osób, planowane  wynagrodzenie uczestnika za dwa tygodnie zatrudnienia kwota  650 zł brutto.
Do program przystąpić może osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (najpóźniej 30 czerwca 2017 r.), jest uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej albo studentem w wieku do 20 lat, zamieszkująca w Głogowie i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Status studenta nie posiadają osoby, które ukończyły studia I stopnia (datą ukończenia studiów jest dzień złożenia egzaminu dyplomowego). Osoba nieletnia może uczestniczyć w Programie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Zgodę opiekuna prawnego osoby nieletniej należy potwierdzić w biurze administracji osiedlowej lub w sekretariacie SM „Nadodrze”, musi tego dokonać osobiście osoba podpisująca zgodę dziecku.

Zdjęcia: ANJA