Lewica w tym miesiącu rozda bezpłatnie Konstytucję  Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja prowadzona jest pod hasłem   „Zapoznaj się z Konstytucją zanim ją zmienisz”

W tym roku obchodzimy rocznicę 20-lecia uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Prace nad nią trwały od 1992 r. i zakończyły się kompromisem wszystkich środowisk politycznych. Tekst nowej ustawy zasadniczej  obowiązuje od 17 października 1997 r. W związku z dyskusjami dotyczącymi zmiany ustawy zasadniczej lewica postanowiła rozdać Konstytucję RP mieszkańcom miasta.

–  Aby prowadzić dyskusję na temat konstytucji trzeba ją znać, dlatego SLD będzie rozdawać książeczkę z jej tekstem. SLD w Głogowie prowadzić będzie taką akcję pod hasłem ,,Poznaj swoją Konstytucję zanim ja zmienisz” i rozpocznie ją w miesiącu czerwcu. – mówi Piotr Ledwoń.

Wojciech Borecki, Przewodniczący struktur powiatowych SLD w Głogowie dodaje, że wszyscy członkowie lewicy angażują się w tę akcję.

–  W naszych strukturach jest pięć kół – mówi Wojciech Borecki, Przewodniczący struktur powiatowych SLD w Głogowie. – Członkowie osiedlowych kół będą rozdawać książeczki z tekstem Konstytucji  wszystkim spotkanym na ulicy, na targu czy w galerii.