Do 31 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego Wójta Gminy Żukowice. Ubiegać się o nie mogą najzdolniejsi uczniowie.

Uczyć się warto , nie tylko w celu poszerzenia swoich horyzontów ale i dla apanaży, które można otrzymać. Wójt Gminy Żukowice postanowił nagrodzić uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Umocowanie do tego dali mu radni podejmując uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

– Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za pracowitość, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Wypłacane będzie jednorazowo w formie gotówkowej lub na rachunek bankowy – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Wnioski o przyznanie  stypendium naukowego składają  dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice i opiekunowie prawni. Przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Żukowice do 31.07.2017 r.