Jakość powietrza była głównym tematem XIII Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu “Krakowskie Spotkania z INSPIRE”. Głogów na sympozjum reprezentowali prezydent Rafael Rokaszewicz oraz zastępca prezydenta Piotr Poznański.

Podczas sympozjum samorządowcy zapoznani zostali z m.in. pomiarami jakości powietrza wykonywanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, kontrolą jakości powietrza, programem ochrony powietrza na przykładzie województwa małopolskiego, inwentaryzacją źródeł emisji zanieczyszczeń i realizacja działań w zakresie ochrony powietrza na przykładzie miasta Nowy Sącz, prezentacją prognoz jakości powietrza w województwie śląskim oraz przykładami wykorzystania geoinformacji na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.

– Sprawy poruszane na sympozjum są bardzo ważne i na czasie. Dotyczą problemów z zanieczyszczeniem środowiska, z którymi zmagają się samorządy z całego kraju. Dowiedzieliśmy się jak samorządy i instytucje wdrażają w życie zapisy wojewódzkich planów ochrony powietrza, jakie stosowane są metody badań i w jakich kierunkach należy iść. Małopolska ma największe doświadczenie i największe osiągnięcia w dziedzinie zwalczania niskiej emisji. Ponadto przedstawiono w jaki sposób transparentnie informować społeczeństwo o stanie powietrza, jak modelować dane, jak przewidywać zagrożenia. Można do tego wykorzystać systemy informacji przestrzennej. Wniosek dla nas jest jeden – należy głogowską stację WIOŚiu rozbudować o system automatyczny, obecnie mamy tylko manualną. Od pewnego czasu rozmawiamy o tym z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Głogów na sympozjum reprezentowali Prezydent Miasta Rafael Rokaszewicz oraz Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Poznański.  W sympozjum uczestniczyli także Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Patronat Honorowy objęli Ministerstwo Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.

Zdjęcia: ANJA