Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamiona już się rozpoczął. W czerwcu zadanie zostanie zakończone. Wartość inwestycji  nie przekracza 200 tys. zł.

Rozpoczęto budowę drogi w miejscowości Kamiona. Zadanie obejmuje między innymi przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 426 m i szerokości 5m.

– W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z obustronnym poszerzeniem jezdni o szerokości zmiennej w zależności od warunków terenowych oraz z poboczami z kruszywa łamanego – wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Rowy znajdujące się przy drodze zostaną oczyszczone i wyprofilowane. Melioracja zapobiegnie ewentualnym podtopieniom gruntów przy dużych opadach deszczu.  Remont drogi w miejscowości Kamiona wykonuje głogowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Wartość zadania , około  190 tys. zł.

Zdjęcie: UG Żukowice