Nowa zatoka autobusowa, nowa nawierzchnia na jezdni, chodniki  i jeszcze wiele innych zmian zaplanowano w miejscowości Modła.  Na wykonanie zadania pozyskano środki z Unii Europejskiej.

Rusza II etap remontów w miejscowości Modła, Gmina  Jerzmanowa. W tym roku zaplanowano między innymi przebudowę drogi nr 100512D – ul. Letnia i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Wartość zadania ustalono na kwotę 2.060.593,03 zł.  Zgodnie z podpisaną umową 31 sierpnia  mija termin zakończenia inwestycji. 

– Projekt przewiduje przebudowę ul. Letniej z rozbudową odwodnienia, wykonanie chodników wraz ze zjazdami na posesje, remont jezdni, budowę zatoki autobusowej i zjazdów na drogi boczne, budowę ul. Sierpniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnikami i zjazdami na posesje – mówi Marek Malica z Urzędu Gminy w Jerzmanowej.

Nowa nawierzchnia jezdni będzie z asfaltobetonu. Nawierzchnia chodników, zatoki autobusowej oraz zjazdów o łącznej powierzchni  2  283,43 m2  będzie z  kostki betonowej. Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 030 296,00zł. Wykonawcą jest Firma Budowlaną „FOBIS” Sp. z o.o z Lubina.

Zdjęcia: ANJA