W głogowskim muzeum  z dr. Aleksandrem Limisiewiczem oraz konserwatorem zabytków  Katarzyną Bernaciak o chrześcijańskich cmentarzyskach i konserwacji zabytków z miejsc pochówków. 

W środę, 21 czerwca, doktor Aleksander Limisiewicz wygłosi wykład zatytułowany „Herezje w archeologii sepulkralnej”. Podczas spotkania archeolog zaprezentuje nowe spojrzenie na wczesnośredniowieczne, chrześcijańskie cmentarzyska szkieletowe. A wszystko w oparciu o wyniki badań archeologicznych w Jordanowie Śląskim.

– Uzupełnieniem wypowiedzi doktora Limisiewicza będzie spotkanie z Katarzyną Bernaciak, która opowie o konserwacji srebrnych zabytków z cmentarzyska w Jordanowie Śląskim, przeprowadzonej w pracowni konserwatorskiej Ośrodka Studyjno – Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Wykład doktora Aleksandra Limisiewicza oraz spotkanie z Katarzyną Bernaciak odbędzie się 21 czerwca o godz. 16.30 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie.  Wstęp wolny.

Zdjęcie: MAH w Głogowie