Część ulic Wojska Polskiego i i Sikorskiego zostanie zamknięta dla ruchu. Od 21 czerwca obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.

Budowa rond i łącznika ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego spowoduje utrudnienia w ruchu kołowym.   Przy tych ulicach już można zauważyć nowe tablice i znaki, zapowiadające zmiany w organizacji ruchu.  Obecnie utrudnienia związane będą z wyłączeniem z ruchu odcinaka ulicy Wojska Polskiego od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.  Autobusy Komunikacji Miejskiej linii nr 50 i 57  będą jeździły zmienioną trasą. Zmiany obowiązywać będą do końca sierpnia.   

– Już 21 czerwca od godzin porannych zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Wojska Polskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Sikorskiego. Planowany czas zamknięcia ulicy, do 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym etapie budowy tego połączenia zamknięte zostanie ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Gen. W. Sikorskiego i wyznaczony będzie objazd (w kierunku miejscowości Żary i Zielona Góra – trasa objazdu: ul. Sikorskiego, droga wojewódzka nr 292, ulica Wojska Polskiego (w przeciwnym kierunku analogicznie). Dodatkowe objazdy do centrum miasta: dla pojazdów poruszających się od strony Nielubi – objazd ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Sikorskiego lub ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Legnickiej, dalej w kierunku ronda przy Placu Konstytucji 3-go Maja i ul. Sikorskiego, dla pojazdów poruszających się od strony Jerzmanowej – dojazd do ul. Wojska Polskiego poprzez DK12 ul. Józefa Piłsudskiego – mówi Piotr Poznański, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa.

Informacja o utrudnieniach w ruchu w związku z realizacją zadania „ Budowa łącznika Wojska Polskiego – Sikorskiego” Urzędu Miejskiego w Głogowie.

W dniu 21 czerwca 2017 r. od godzin porannych zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Wojska Polskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Sikorskiego. Planowany czas zamknięcia ulicy do 31 sierpnia 2017 r.

W etapie pierwszym budowy połączenia ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym zaprojektowano wykonanie prac przy zamknięciu ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Gen. W. Sikorskiego i wyznaczeniu objazdu. Zamknięty odcinek jezdni będzie wygrodzony zaporami drogowymi U-20b ze światłami koloru czerwonego i znakiem B-1.

W ramach zamkniętego placu budowy Wykonawca wydzieli bezpieczną powierzchnię dla ruchu pieszych o szerokości minimum 1,25 m i wygrodzi ją od frontu robót zaporami U-20c. Z uwagi na zamknięcie wlotu ulicy Wojska Polskiego wyznaczono objazd w kierunku miejscowości Żary i Zielona Góra – trasa objazdu: ul. Sikorskiego, droga wojewódzka nr 292, ulica Wojska Polskiego (w przeciwnym kierunku analogicznie). Szczegółowa lokalizacja tablic F-9 na terenie miejscowości Głogów ma zapobiec poruszaniu się pojazdów w kierunku zamkniętego odcinka drogi powiatowej nr 1033D i dla ruchu lokalnego ma bardzo ważne znaczenie z uwagi na możliwości wyboru alternatywnych tras w kierunku przedmiotowych miejscowości.

W ramach wyłączenia jednego wlotu na skrzyżowaniu Wojska Polskiego – Sikorskiego, nie zmieniono koordynacji sygnalizacji świetlnej. Niemniej wykonawca zadania będzie bacznie obserwował sytuację na skrzyżowaniu i w przypadku tworzenia się kolejek pojazdów będzie podejmował działania zmierzające do zaprojektowania korekt programu sygnalizacji świetlnej z pominięciem czasu zielonego na wlocie Wojska Polskiego (od strony Armii Krajowej).
Na przedmiotowym skrzyżowaniu wprowadzono odpowiednie do sytuacji oznakowanie związane z zamknięciem wlotu ulicy Wojska Polskiego. Natomiast na ulicy Armii Krajowej pod znakami B-18 „3,5t” wprowadzono tabliczki dopuszczające ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej – zatem ich trasa ulegnie zmianie. Trasa komunikacji miejskiej w szczególności autobusu linii nr 50 i 57 ulegnie zmianie w zakresie przebiegu tj. z uwagi na zamknięcie w/w odcinka linia autobusowa będzie się poruszać poprzez ul. Armii Krajowej wobec powyższego linie autobusowe będą się zatrzymywać na ul. Sikorskiego na poszczególnych przystankach.

Dodatkowo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 / wojewódzkiej nr 292 / powiatowej nr 1033D od strony m. Żary ustawiono oznakowanie informacyjne o zamkniętym odcinku ulicy Wojska Polskiego wraz z zalecanym objazdem do Centrum. Do oznakowania objazdów zastosowano znaki F-9. 
 – dla pojazdów poruszających się od strony Nielubi – objazd ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Sikorskiego lub ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Legnickiej, dalej w kierunku ronda przy Placu Konstytucji 3-go Maja i ul. Sikorskiego,
– dla pojazdów poruszających się od strony Jerzmanowej – dojazd do ul. Wojska Polskiego poprzez DK12 ul. Józefa Piłsudskiego,

Na każdym skrzyżowaniu ulic podporządkowanych z ul. Sikorskiego jak i Wojska Polskiego ustawione jest oznakowanie pionowe informujące o objazdach i kierunku poruszania się

Prace będą prowadzone w sposób bezpieczny. Przepraszamy z utrudnienia i prosimy o stosowanie się do oznakowania.


Zdjęcia: ANJA, UM Głogów