Nowatorskie projekty , które umożliwiają osobom niewidomym i starszy, przeżywać wszelkiego rodzaju sztuki. Do Głogowa przyjedzie przedstawiciel Fundacji Katarynka.

Spotkanie „Audiodeskrypcja – wymiana dobrych praktyk” odbędzie się 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie. Organizatorzy spotkania, chcą  przybliżyć technikę, która stosowana jest w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Belgii, Francji, w Czechach, a obecnie coraz częściej również w Polsce. 

– To technika, która dzięki dodaniu słownego opisu, umożliwia osobom niewidomym i starszym przeżywanie wszelkiego rodzaju sztuki – mówi Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego. –   Daje im możliwość odbioru twórczości filmowej i teatralnej, uczestniczenia w wystawach malarstwa, fotografii. Audiodeskrypcja ma również swoje zastosowanie w wydarzeniach sportowych, a także w życiu codziennym – pozwala na samodzielne poruszanie się osób niewidomych i seniorów w obiektach użyteczności publicznej, instytucjach, urzędach.

Przedstawiciel Fundacji Katarynka omówi projekty realizowane obecnie we Wrocławiu: 1. Adapter – kino bez barier – prezentacja informacji nt. pierwszego portalu filmowego z audiodeskrypcją oraz pokazów filmowych w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu 2. Sport bez barier – audiodeskrypcja podczas wydarzeń sportowych w tym tegoroczne The World Games we Wrocławiu 3. Teatr wyobraźni – współpraca z teatrami – pokazy z audiodeskrypcją.

– Ufam, że wychodząc naprzeciw coraz wyższym standardom obsług odbiorców, mając na uwadze otwartość na zapotrzebowanie rynku, zechcą Państwo skorzystać z zaproszenia i zapoznać się z nowatorskimi projektami – mówi Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego.

Zdjęcia: ANJA