Konkursy rodzinne,  gry i zabawy prowadzić będą Indianie z Ostaszowa.  Przyjadą do Kromolina, Dobrzejowic i Bukwicy na Wakacyjny Tydzień.  Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę.

Pod koniec czerwca, 23,24 i 25 tj. od piątku do niedzieli w Gminie Żukowice odbędą się imprezy integracyjne dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Organizatorzy od godz. 16 zapewniają dobrą zabawę, poczęstunek, konkursy z nagrodami, gry, zabawy z drobnymi upominkami.  Atrakcją  Wakacyjnego Tygodnia będzie Wioska Indiańska i obozowisko rycerskie WOKINI z Ostaszowa. Do dzieci z Kromolina, Dobrzejowic i Bukwicy  przyjadą Indianie w pięknych strojach, przywiozą ze sobą wigwamy. 

– Wakacyjny Tydzień , to impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin z terenu Gminy Żukowice – mówi Elżbieta Mackiewicz Dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi.  – Zorganizowana zostanie dzięki współpracy Wójta Gminy Żukowice, ze środków własnych  Gminy Żukowice, Gminnej Komisji Rozwoju Problemów Alkoholowych oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Głogowie. 

Zabawa integracyjna 23 czerwca odbędzie się w Kromolinie, 24 czerwca w  Dobrzejowicach a 25 czerwca w Bukwicy. Organizatorami Wakacyjnego Tygodnia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach i Urząd Gminy Żukowice.  Fundusze na jej zorganizowanie pozyskane zostały z różnych źródeł.

Zdjęcia: WOKINI Ostaszów