Ponad 5 mln zł Gmina Żukowice przeznaczyła na termomodernizację swoich placówek oświatowych.  Na zadanie  niespełna 2,5 mln zł pozyskano ze środków unijnych.

Wyremontowane zostaną kompleksowo obiekty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz budynek Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Wartość łączna umów to kwota ponad 5 mln zł.  z czego dotacja wynosi 2. 272 640,44 zł.  Pozostała kwota  ponad  2.777.000 pokryta zostanie ze środków własnych.

 – Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska poprzez realizację prac polegających na termomodernizacji wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci powietrznych pomp ciepła i montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

W ramach zadania planuje się  między innymi wymianę częściową stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów, nowe pokrycia dachowe. W ramach wykonania nowej instalacji c.o. zostaną wymienione rury, wymienione grzejniki, zamontowane powietrzne pompy ciepła i szczytowe kotły kondensacyjne. Ponadto zostanie zamontowany system zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła i system fotowoltaiki dla zasilania pompy ciepła). W ramach  środków własnych Gmina planuje wymianę instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, szpachlowanie ścian, malowanie i wymianę drzwi wewnętrznych wraz z remontami łazienek.

 – Te zadania  będą  finansowane  ze środków własnych gminy, gdyż na takie prace nie można było otrzymać dotacji-  wyjaśnia Wójt Gminy Żukowice.

Zadanie będzie realizowane przez okres 2 lat. W roku 2017 planowane są prace w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim, a w 2018 w Nielubi.

Zdjęcia: ANJA