Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy dwóch firm. Jedna z nich mieści się na osiedlu Śródmieście, druga w dzielnicy przemysłowo składowej. Każda z nich chce się rozbudować.  

Radni przychylili się do wniosków dwóch firm, które na osiedlu Śródmieście i dzielnicy przemysłowo-składowej  planują rozbudowę swojego zaplecza. Jedna z firm LIGUM  planuje rozbudować budynek produkcyjno-magazynowy.  Radni w związku z tym wyrazili zgodę na przeznaczenie fragmentu terenu położonego u zbiegu ul. Wierzbowej i gen. Wł. Sikorskiego na usługi.  Natomiast drugi projekt uchwały dotyczył terenu na osiedlu Śródmieście. Właściciel zakładu planuje  rozbudowę istniejącego budynku usługowego położonego w południowo – wschodniej części terenu przy ul. Jedności Robotniczej. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym wyrazili zgodę na rozbudowę zakładów.

– Bardzo dobrze że dajemy przestrzeń do rozwoju przedsiębiorcą. Władze miasta powinny wspierać głogowski biznes i pracodawców w każdej dziedzinie – ulg podatkowych czy takich właśnie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – mów Paweł Chruszcz, Radny Rady Miasta Głogowa .  

Zdjęcia: ANJA