Zmieniają się przepisy dotyczące segregacji śmieci. Przed blokami znajdą się dodatkowe pojemniki na odpady kuchenne. Cena za wywóz nieczystości wzrośnie. 

Od 1 lipca  na podstawie decyzji Ministra Środowiska gminy zobowiązane są do dokonania korekty w systemach gospodarki odpadami komunalnymi . Główna zmiana polega na obowiązkowym zbieraniu odpadów bio „u źródła” – o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywny sposób gromadzenia odpadów. Dla mieszkańców oznacza to, że oprócz systemu workowego, który obowiązuje w Głogowie od 2013 roku, nieruchomości wielolokalowe zostaną wyposażone w dodatkowy pojemnik w kolorze brązowym, do zbierania odpadów bio – tzw. kuchennych. Pojemniki te będą umieszczone w boksach śmietnikowych przy blokach. Rozporządzenie  to wymusiło także na każdej Gminie zmianę organizacji systemu i zwiększenie częstotliwości w odbiorze odpadów „kuchennych”. Do obsługi tych zadań przeznaczony będzie dodatkowy samochód – śmieciarka, niezbędne będzie także częste mycie pojemników, które Gmina – w ilości ok. 550 sztuk – wydzierżawi  i ustawi w boksach śmietnikowych.

– Rozpoczynamy kampanię informacyjną, chcemy by wiadomość o zmianach w zasadach segregowania odpadów dotarła do jak największej liczby Głogowian. Oprócz informacji w mediach, na klatkach schodowych pojawią się plakaty, a ulotki i informacje listownie trafią do skrzynek pocztowych. Niestety nowe zasady ustalone przez Ministra Środowiska i wprowadzenie pojemnika na tzw. odpady kuchenne wiążą się z koniecznością zmian ceny za ich odbiór – mówi Piotr Poznański, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa. 

W związku z nową decyzją dotyczącą segregacji odpadów bio  Gmina będzie zmuszona podnieść ceny za usługę.  Wprowadzenie dodatkowych usług jakie obowiązkowo wymuszono na Gminach musiało odbić się na cenie oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym, z którym podpisana będzie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku analizy ponoszonych kosztów i wpływów w ramach systemu  konieczna stała się regulacja stawki opłat pobieranych od mieszkańców miasta. Stosowną informację otrzymają listownie mieszkańcy Głogowa.