W ramach akcji „Uczeń godny naśladowania” wybrano 14 laureatów. Inicjatorem akcji jest dzielnicowy z Gminy Kotla. Laureaci otrzymali nagrody.

W Szkole Podstawowej w Kotli, nagrody i wyróżnienia otrzymali finaliści akcji „Uczeń godny naśladowania”. Konkurs propaguje wzorowe zachowanie dzieci i młodzieży. Inicjatorem akcji prowadzonej od dziewięciu lat jest policjant dzielnicowy z gminy Kotla. Działania prowadzono w ramach akcji “Kręci nas bezpieczeństwo”.

– Ideą konkursu jest wybranie uczniów, których cechuje wzorowa postawa godna naśladowania przez innych uczniów – mówi podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie. – Jego celem jest propagowanie postawy, którą najkrócej można określić w słowach reaguję, pomagam, nie jestem obojętny.

Spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele nauczycieli, policjantów i samorządu uczniowskiego, wyłoniła 14 najlepszych uczniów. Wyróżnieni otrzymali, specjalne puchary, imienne pamiątkowe medale z logo Komisarza Lwa – przyjaciela dzieci, a ich rodzice listy gratulacyjne. Akcję wspierali Rada Rodziców przy SP w Kotli, władze samorządowe  oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uroczystości zakończyły się występami uczniów szkoły, którzy zaprezentowali swoje talenty i umiejętności.

Laureaci konkursu: Weronika Hyżak, Nadia Kacprzyk, Julia Lisiecka, Nikola Wójcik, Wiktoria Przystańska, Julia Osińska, Natalia Urbańska, Patrycja Kuczała, Michał Jasiowicz, Milena Kwiatkowska, Paulina Dziurdziak, Wiktor Stodoła, Olena Parzątka, Julia Filipczuk.  

 Zdjęcia: KPP w Głogowie