Konsultacje społecznych dotyczące formy i treści karty do głosowania w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.  

Dzisiaj, 21 czerwca br. w godz.: od 9 do 15 w siedzibie delegatury, IV piętro, budynku Starostwa Powiatowego, dzień otwarty dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego. 

Dodatkowo w dniu 26 czerwca br. w godz.: od 11 do 15 i w dniu 27 czerwca br. w godz.: od 8 do 12 w holu budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy  Pl. Słowiańskim 1, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy udostępni do konsultacji społecznych wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych. 
Wyborcy poproszeni zostaną o wypowiedzenie się w krótkiej, 2-wu punktowej ankiecie na temat wielkości-formatu karty wyborczej (wielkoformatowa czy broszurowa) oraz zrozumiałości treści zawartej w instrukcji głosowania zawartej na pierwszej stronie karty – książeczki.

Zdjęcia: DKBW w Legnicy