Radni Gminy Kotla pozytywnie ocenili wykonanie budżetu w minionym roku. Na ostatniej sesji udzielili wójtowi absolutorium.  

Za udzieleniem absolutorium dla Łukasza Horbatowskiego, Wójta Gminy Kotla głosowali wszyscy obecni na sesji radni. 

-Dziękuję za udzielone absolutorium. Z tego miejsca dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. To absolutorium to efekt naszej wspólnej pracy– mówił wójt Łukasz Horbatowski.

Po udzieleniu absolutorium zebrani na sali złożyli wójtowi gratulacje-radni Rady Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, sołtysi, Radny Powiatowy Jan Baraniecki, Honorowy Obywatel Gminy Kotla Czesława Kozłowska i ksiądz proboszcz Andrzej Skoczylas.

Zdjęcia: UG Kotla