Ponad 400 zł dodatku stałego oraz pomoc w wysokości najniższej miesięcznej emerytury może otrzymać osoba, która została uznana za represjonowaną. Przepisy zaczną obowiązywać od września.

Parlamentarzyści podjęli decyzję o zmianie przepisów dotyczących dodatków dla osób uznanych za represjonowane. Zgodnie ze mianami każda osoba uznana za represjonowaną pobierać będzie 402,70 zł dodatku stałego, do końca swojego życia. Do sześciu miesięcy korzystać może także z pomocy finansowej. Miesięczne świadczenie w tym przypadku stanowić będzie najniższą miesięczną emeryturę.

– Dokonano zmian wcześniej obowiązujących przepisów, ponieważ w zasadzie one nie działały. Znowelizowane zostały zasady przyznawania świadczeń pieniężnych w zakresie kwoty i osób uprawnionych – mówi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP.- Wszyscy represjonowani, osoby walczące z komunizmem i ustrojem komunistycznym powinni skorzystać ze świadczeń gwarantowanych ustawą.

Nowe przepisy obowiązywać będą prawdopodobnie od września. Rząd środki na wypłatę świadczeń dla osób represjonowanych zamierza pozyskać z tzw. ustawy dezbekizacyjnej.

– Ustawa ta ma za zadanie pozbawić byłych funkcjonariuszy służb państwowych, którzy służyli w czasie PRL, bardzo wysokich świadczeń emerytalnych – mówi Wojciech Zubowski. – Środki będą mogły posłużyć na sfinansowanie płac dla osób represjonowanych .

W ramach zapisów wcześniej obowiązujących ze świadczeń skorzystało zaledwie około 300 osób uznanych za represjonowane. Szacowano, że liczba ta będzie większa, sięgnie około kilku tysięcy.

– Po zmianie ustawy, szacujemy, iż z pomocy stałej i okresowej skorzystać może od 30 do 60 tysięcy osób – mówi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm, RP.

Zdjęcia: Biuro Posła W. Zubowskiego