XXII Przeglądu Kultury Polskiej w Głogowie. W MOK wystąpili artyści z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Sala MOK wypełniona po brzegi. Gdy zabrzmiały pierwsze takty Pieśni Patriotycznej My pierwsza brygada , wszyscy wstali z krzeseł. Cały utwór wysłuchali stojąc. Kultura Kresów nie jest obca mieszkańcom naszego miasta. Swoje korzenie na Litwie, Ukrainie czy Białorusi ma wielu głogowian. Chętnie wracają do lat swojej młodości. Piosenki śpiewane przez artystów w większości są znane. Dlatego też widownia w sali MOK była rozśpiewana. Chętnie wtórowała artystom. Podczas gali kończącej kresy na deskach MOK wystąpili Jerzy Garniewicz solista Kapeli Wileńskiej, Kapela z Ukrainy Lwowska Fala, Kapela Podwileńska z Litwy i Asałoda z Białorusi. W pierwszym dniu Kresów wystąpili aktorzy Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa w sztuce Dwaj Panowie B.

Zdjęcia: ANJA