Cztery sołectwa wzięły udział w Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz. Sołectwa Wilków i Grodziec Mały stanęły na najwyższym podium.

Kolejny Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz odbył się w Serbach. Do wspólnej zabawy zgłosiły się 4 Sołectwa: Wilków, Serby, Przedmoście, Grodziec Mały, drużyny reprezentowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

Drużyny zmagały się w 11 konkurencjach, w których musiały wykazać się sprytem, zwinnością i celnością. Wiele radości uczestnikom i oglądającym zmagania dostarczyły takie konkurencje, jak: slalom z taczką, rzut gumiakiem. Nad prawidłowym, a zarazem sprawiedliwym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie: Dyrektor GOK w Przedmościu Joanna Starczewska-Szczuka oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów Marcin Marciszak i Mariusz Jabłoński. Po zliczeniu wszystkich punktów okazało się, że I miejsce ex aequo zajęły sołectwa Wilków i Grodziec Mały, na III miejscu uplasowało się Sołectwo Przedmoście natomiast IV miejsce przypadło Sołectwu Serby.
Na wszystkich uczestników czekały nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe wręczone zostały drużynom za zajęcie I, II i III miejsca. Po wyczerpujących zawodach wszyscy chętnie posilili się przysmakami przygotowanymi przez panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.
Organizatorami tegorocznego turnieju była Gmina Głogów, Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu oraz z Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

 Zdjęcia: UG Głogów