Do Głogowa 6 lipca przyjedzie dr. Grzegorz Kiarszys. W zamku wygłosi wykład  pt. „Grody, warownie rycerskie i demony. Ukryty wymiar średniowiecznych krajobrazów pogranicza ziemi głogowskiej i górowskiej”.

Tematyką wykładu dr. Grzegorza Kiarszysa będą archeologiczne badania krajobrazu pogranicza ziemi głogowskiej i górowskiej oraz grodziska średniowieczne, głównie znajdujące się na terenie dzisiejszego powiatu górowskiego.Wykład odbędzie się w czwartek, 6 lipca br. godzinie 17.00 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym, znajdującym się w Zamku Książąt Głogowskich przy Bramie Brzostowskiej 1. Organizatorami są:Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego .

Zdjęcia: TZG