Gmina Kotla pozyskała środki na usuwanie azbestu z 32 nieruchomości. Za usunięcie tego szkodliwego dla zdrowia materiału zapłacą gmina z własnych środków i WFOŚiGW.

Rozpoczęły się prace związane z usuwaniem azbestu znajdującego się na 32 nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Kotla. Na realizację zadania Urząd Gminy pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt usunięcia zostanie sfinansowany w 85% środkami pozyskanymi z WFOŚiGW, pozostałe 15% sfinansuje mieszkańcom gmina.
– Po raz trzeci pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW na ten cel. W ubiegłych dwóch latach usunięto z terenu gminy ponad 120 ton azbestu z 68 nieruchomości- mówi Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.
Do 12 sierpnia firma powinna usunąć i odebrać azbest ze wszystkich nieruchomości objętych wsparciem.
Zdjęcia: UG Kotla