Zakończono prace budowlane na drodze w miejscowości Czerna. Na zrealizowanie inwestycji gmina pozyskała środki z województwa.

Nowa droga w Miejscowości Czernej połączy zamek z wioską. Inwestycja realizowana jest w ramach „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerna.”

– Koszty wykonania zadania to ponad 125 tys. zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji pozyskane zostały środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w kwocie 32 130 zł – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

W ramach zadania wykonano drogę o długości 153 mb i szerokości 4m – 7,3 m wraz z poboczami z frezowiny. W celu odwodnienia drogi zastosowano spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe i roztopowe w tereny zielone oraz do najbliższych studzienek kanalizacji deszczowej.

– Remont drogi poprawił znacząco bezpieczeństwo, a także funkcjonalność tej drogi oraz usprawni teraz ruch mieszkańców na tym odcinku – dodaje Wójt Gminy Żukowice.

Zdjęcia: UG Żukowice