Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie dofinansuje 100 stanowisk pracy dla osób do 30 roku życia. Refundacja dla pracodawcy przez 12 miesięcy w kwocie 2.200 zł brutto.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie uruchomił kwotę w wysokości 2,7 mln zł na refundację kosztów zatrudnienia za osobę do 30 roku życia. Pracodawca lub przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za zatrudnienie osoby młodej, jeżeli stanowisko zostanie utworzone na okres co najmniej 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy.

– Zwrócimy miesięcznie kwotę 2.000 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w sytuacji, gdy pracodawca zadeklaruje wynagrodzenie na poziomie nie mniejszym niż 2.200 zł brutto – mówi Damian Piątek, Zastępca Dyrektora PUP w Głogowie. – W przypadku wynagrodzenia mniejszego refundacja zostanie przyznana w kwocie 1.850 zł + zus. To ostatni rok realizacji tego programu.

W 2016 r. z tej formy wsparcia skorzystało 160 pracodawców. Zaangażowano ponad 4 mln zł. Na aktywizację osób młodych w tej formie zatrudnienia na lata 2016 -2018 zabezpieczono środki w wysokości 6,7 mln zł.

Zdjęcia: ANJA