Na dodatkowe zajęcia sportowe Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw” przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy pozyskał 10 tys. zł. Za pozyskane środki zatrudniono trenera, który prowadzi zajęcia a w najbliższym czasie zakupiony zostanie nowy sprzęt.

Na realizację dodatkowych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kotla GLKS Zryw oraz gminni urzędnicy pozyskali środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Klub”.

– W ramach realizacji projektu zatrudniono trenera do prowadzenia zajęć, a w najbliższym czasie zostanie zakupiony sprzęt sportowy– mówi Kamila Suchocka-Szperlik koordynator projektu.

Zajęcia prowadzone są w 2 grupach. Pierwszą grupę stanowią zawodnicy klubu „Zryw” Kotla. Drugą grupę stanowią dzieci z terenu Gminy Kotla. Zajęcia odbywają się po 2 godziny tygodniowo w każdej grupie.

– Zajęcia prowadzone są na terenie rekreacyjno-sportowym w Kotli przy ul. Sportowej, a w okresie jesienno-zimowym prowadzone będą na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli – dodaje koordynator projektu – Obiekty sportowe na potrzeby projektu udostępnił nieodpłatnie samorząd gminny.

Zdjęcia: UG Kotla