Ośmiu nauczycieli głogowskich szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin. Starosta wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego.

W Starostwie Powiatowym w Głogowie zostały przeprowadzone postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat głogowski: dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Głogowie  jeden nauczyciel, z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie także jeden nauczyciel, z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie o awans ubiegało się czworo nauczycieli.

W wyniku oceny spełniania przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszyscy nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele spotkali się z Jarosławem Dudkowiakiem, Starostą Powiatu Głogowskiego, który przyjął od pedagogów uroczyste ślubowanie i wręczył im akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Głogowie