25 lipca przy ul. Gwiaździstej zaparkuje spirobus. Wykwalifikowany personel bezpłatnie przeprowadzi badanie płuc.

Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia przyjedzie do Głogowa 25 lipca. Wykwalifikowany personel bezpłatnie wykona badania i udzieli fachowych porad odnośnie profilaktyki chorób układu oddechowego. Spirometria to badanie, podczas którego mierzy się pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 10 minut. Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Dzięki niemu możemy rozpoznać POCHP a także określić stopień kliniczny astmy oskrzelowej. W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego. Spirobus będzie stacjonował w Głogowie 25 lipca przy ulicy Gwiaździstej 5A, między godzinami 10.00 a 16.30, przy siedzibie partnera akcji. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać czternaście dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania. Dokładna lista ze wszystkimi lokalizacjami badań znajduje się na stronie Fundacji NEUCA dla Zdrowia (www.fundacjaneuca.pl).