Zbigniew Mazurek, Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej został powołany w skład Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada składa się z 18 osób. W jej skład weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kandydaturę Zbigniewa Mazurka, Prezesa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej zarekomendowało Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Oficjalnej nominacji dokonał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Marszałek powołał Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

-Rekomendację do Rady mojej osoby jako prezesa TZG zgłosiło Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne zrzeszające 24 stowarzyszenia o charakterze regionalistycznym, społeczno – kulturalnym, krajoznawczym i historycznym z terenu całego Dolnego Śląska oraz członków ze środowiska akademickiego Wrocławia, ludzi kultury i sztuki – mówi Zbigniew Mazurek, Prezes TZG i członek Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.- Poparcia w głosowaniu ,na wszystkich zgłoszonych kandydatów, udzieliły mi 34 organizacje w tym wiele z Głogowa i okolicznych miejscowości. Jest to wyraz uznania dla dotychczasowego wieloletniego dorobku i obecnej bardzo aktywnej i rozpoznawalnej na Dolnym Śląsku działalności Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. W Radzie będę reprezentantem określonego obszaru działalności związanej z regionalizmem i ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, ale również w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Na grunt DRDPP chciałbym przenieść nasze dobre praktyki działalności i współpracy organizacji pozarządowych, współpracy z naszymi lokalnymi samorządami, doświadczeniami głogowskiej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Głogowskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych “RONDO”. Dlatego zapraszam do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Głogowa i okolicznych powiatów – dodaje Zbigniew Mazurek.

Do głównych zadań Rady jako organu konsultacyjno – opiniodawczego należy wyrażanie opinii: w sprawach dotyczących stosowania ustawy, o rządowych projektach aktów prawnych dot. działalności pożytku publicznego i wolontariatu, udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, strategii rozwoju i innych spraw społecznych.

Zdjęcie: UM Głogów