Od poniedziałku ruszą prace przy odbudowie głogowskiego teatru. Szacowany koszt to ponad 20 mln zł, a szacowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał przyszłego roku.

Zabytkowa budowla Teatr im. Andreasa Gryphiusa na Starym Mieście doczekała się odbudowy. Dzisiaj Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa podpisał umowę z wykonawca firmą Pre – Fabrykat Sp. z o.o. z Karpacza. O odbudowie zabytkowej budowli mówiło się już od wielu lat, jednak ze względu na ograniczenia finansowe realizacja zadania przekładna była w czasie. Gmina Miejska w Głogowie na odbudowę Teatru pozyskała środki unijne w kwocie 4 mln 700 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Część środków zarezerwowano w miejskim budżecie. Ogólna wartość projektu odbudowy wynosi 20 mln 310 tys. zł.

– Dziś moment historyczny. Budynek teatru od ponad 70 lat oczekuje na odbudowę. Podpisujemy umowę na roboty budowlane czyli na odbudowę teatru – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta. 

Głogowian bardzo ucieszyła wiadomość o rozpoczęciu prac przy odbudowie Teatru im. Andreasa Gryphiusa.

– Czekaliśmy bardzo długo na ten moment – mówi Lilianna Chabior. – Ruiny nie upiększają tego zakątka. Cieszy też, że budynek będzie miał charakter użytkowy, a nie tylko odbudowane ruiny. Plany są bardzo imponujące. Z niecierpliwością czekam na zakończenie odbudowy.

Gmina Miejska w Głogowie ma nadzieję, iż pod koniec roku minister kultury podejmie decyzję dotyczącą dofinansowania w dużo większym zakresie. Projekt odbudowy głogowskiego teatru znalazł bowiem uznanie w ministerstwie i został bardzo wysoko oceniony. Jest zatem szansa na dodatkowe środki.

Zdjęcia: UM Głogów, ANJA