Krzysztof Bychawski otrzymał statuetkę Mistrza Usprawniania. Wygrał rywalizację z 10 uczestnikami II etapu projektu „Sport drogą do usprawnienia”. Organizatorem rywalizacji było Stowarzyszenie ODONIS.

Drugi etap sportowych rozgrywek odbył się w Łagowie Lubuskim w Ośrodku wypoczynkowym Leśnik nad jeziorem Łagowskim. Ośrodek dysponuje sprzętem sportowym, w tym wodnym i jako jedyny posiada własny, bezpośredni dostęp do jeziora z plażą, co umożliwiło bezpieczne uprawianie sportów wodnych. Do konkurencji stanęło 10 zawodników: Krzysztof Bychawski, Wiesław Wnuk, Joanna Piskorska, Wioletta Nowicka, Zdzisław Witkowski, Barbara Kalinowska, Zdzisław Bukała, Anna Rotter, Danuta Kubik, Halina Jabłońska. Zakwalifikowani do drugiego etapu zawodnicy brali udział w następujących konkurencjach: pływanie, wyścigi rowerami wodnymi, siatkówka, koszykówka, gra w bule, tenis stołowy. Tytuł i okolicznościową statuetkę Mistrza Usprawniania otrzymał Krzysztof Bychowski. który wyróżnił się szczególnie grą w tenisa, nie miał sobie równych także w pływaniu Pozostali uczestniczy rozgrywek otrzymali pamiątkowe medale.

– Celem projektu jest propagowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, jak i poprawa kondycji psychofizycznej. Jak wynika z przeprowadzonych badań aktywność sportowa wpływa pozytywnie nie tylko na aspekty fizyczne czy sprawności – osoby zaangażowane w sport są bardziej otwarte i zrelaksowane, bowiem wysiłek fizyczny sprzyja rozładowywaniu napięć psychicznych i stresu oraz likwiduje zły nastrój, który często przejawia się u osób niepełnosprawnych – mówi Krystyna Piasecka-Olejniczak, Prezes Stowarzyszenia ODONIS.- Sport u osób niepełnosprawnych zaspokaja potrzebę rywalizacji, pozwala na poznawanie nowych ludzi, których łączy wspólna pasja. Ważna jest poprawa własnej kondycji czemu sprzyjać może budowanie przeświadczenia, że pomimo określonych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, są sprawni w jakimś zakresie, na innym polu. Nawet jeśli nie będzie to poziom mistrzowski, taki sposób myślenia wpływa na stopniową akceptację i pogodzenie się z niepełnosprawnością. Z uwagi na specyfikę konkurencji projekt odbył się w Łagowie gdzie jest doskonała baza i dostosowana infrastruktura do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy projektu znaleźli także czas na wycieczkę. Zapoznali się z historią Łagowa i skorzystali z atrakcji tego urokliwego miejsca słynącego z organizacji Lubuskiego Lata Filmowego czy Jarmarku Joannitów.

Organizatorem II etapu projektu „Sport drogą do usprawnienia” było Stowarzyszenie ODONIS, współorganizatorami Stowarzyszenie Diabetyków w Głogowie oraz Chrobry Głogów S. A. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Miejskiej Głogów.

Zdjęcia: Chrobry Głogów