Straż pożarna w Głogowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta na zrealizowanie salki edukacyjnej Ognik. Jest szansa, że w tym roku zadanie zostanie zrealizowane.

Salka edukacyjna „Ognik” powstanie w pomieszczeniach zaadaptowanych w budynku straży pożarnej. Z nauki w sali edukacyjnej korzystać będą uczniowie szkół podstawowych klas II-III. Ognik powstanie w ramach programu Bezpieczna+. W salce edukacyjnej uczniowie głogowskich szkół będą uczyli się sposobu zachowania w trudnych sytuacjach między innym i w razie pożaru.
– W sali edukacyjnej o powierzchni małego mieszkania stworzymy miejsce, w którym dzieci będą uczyły się jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu – mówi bryg. Paweł Dziadosz z Powiatowej PSP w Głogowie.- Dowiedzą się jak niebezpiecznym żywiołem jest ogień, jak szybko się rozprzestrzenia.
Jeszcze nie ma wykonawcy zadania. Wyłoniony zostanie w przetargu. Zgodnie z warunkami wskazanymi w przetargu, wykonawca ma 60 dni na zrealizowanie zadania.
Zdjęcia: ANJA