Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i Wójt Gminy Głogów Joanny Gniewosz podpisali umowy dotyczące przekazania środków unijnych na inwestycje.

Miasto i Gmina Głogów pozyskali kolejne środki zewnętrze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tym razem do Urzędu Miasta Głogów trafi dofinansowanie w ramach projektu: “Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”. Nowy żłobek będzie mieścił się w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida. Jeszcze w tym roku trafi do niego 31 dzieci. Całkowity koszt prac adaptacyjnych wyniesie 193 tys. 873 zł z czego miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 164 tys. 792 zł.
Prezydent podczas podpisania umowy dodał, iż w okresie programowym pozyskiwania funduszy 2014-2020 Głogów otrzymał na swoje projekty środki w wysokości ponad 37 mln zł. Dobrą informacją dla Gminy Wiejskiej są środki pozyskane na rozbudowę szkoły w Serbach. Koszt zadania to kwota ponad 6.700 tys.zł z czego dofinansowanie wyniesie ponad 3.300 tys. zł.

Zdjęcia: UM Głogów